Naam op ticket wijzigen

(voor ticketkopers)

Ik ben m'n tickets kwijt...

Ticket Transfer

  • Moet ik de naam op het ticket wijzigen wanneer ik deze zelf niet meer gebruik?

Als je een e-mail hebt ontvangen met een personalisatie link, betekent dit dat het ticket aan je naam is gebonden. De naam op het ticket moet overeenkomen met de naam van de deelnemer zoals vermeld op het ID.

Voor bepaalde evenementen is het mogelijk om de naam op het ticket te wijzigen. Controleer de website van het evenement zorgvuldig om te zien of Ticket Transfer beschikbaar is. Als Ticket Transfer wordt aangeboden op de website van het evenement, is het mogelijk om je ticket aan iemand anders over te dragen.

Als je geen personalisatie link hebt ontvangen, betekent dit dat de naam op het ticket niet relevant is. Wat belangrijk is, is de unieke barcode die wordt gescand bij de ingang van het evenement. Dit betekent dat het voor iedereen mogelijk is om het ticket te gebruiken met toestemming van de hoofdkoper.

  • Hoe kan ik de naam op mijn ticket wijzigen?

Ticket Transfer is een platform waarmee je de naam op je tickets kunt wijzigen. Als Ticket Transfer beschikbaar is voor het evenement dat jij bijwoont, wordt dit vermeld op de website. Op de website van het evenement kun je ook de link vinden om de naam op je ticket te wijzigen.

Wij vragen je vriendelijk om het e-mailadres te gebruiken dat je hebt ingevuld bij het plaatsen van de bestelling en de barcode van het ticket dat je wilt wijzigen.

Houd er rekening mee dat door het ticket over te dragen, er een nieuwe bestelling voor de nieuwe eigenaar wordt gemaakt. Daarom wordt het originele ticket automatisch geannuleerd en wordt het niet meer weergegeven in je bestelling.