Privacy

(voor ticketkopers)

Ik ben m'n tickets kwijt...

Wat is het privacybeleid van Paylogic?

Paylogic vindt privacy erg belangrijk. Wij stellen onszelf daarom ten doel om de persoonsgegevens van evenementenbezoekers (Afnemers) adequaat te beschermen conform wet- en regelgeving op het gebied van privacy.

Met dit beleid willen wij onze Afnemers meer inzicht geven in de wijze waarop Paylogic dit precies doet, mede in het kader van onze juridische verplichtingen op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) en de Telecommunicatiewet.

Paylogic zal uw gegevens slechts gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden die zijn neergelegd in deze Privacyverklaring. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen aan of delen met derde (commerciële) partijen. Ook zullen wij uw gegevens niet gebruiken voor enige vorm van geautomatiseerde (individuele) besluitvorming (“profiling”).

Door in te stemmen met onze Algemene Voorwaarden tijdens het registratie-/aankoopproces stemt u ook in met de inhoud van deze Privacyverklaring en de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. U kunt het privacybeleid hier vinden.

Welke persoonlijke informatie heeft u van mij nodig?

Om een bestelling in behandeling te nemen is het noodzakelijk dat Paylogic de volgende persoonsgegevens verwerkt:

Naam: als tickets op naam moeten worden uitgegeven, kunnen persoonsgegevens van de Afnemers van de tickets (of van degenen die met de tickets het evenement betreden) noodzakelijk zijn. Paylogic verwerkt deze informatie slechts voor het verifiëren van de identiteit van de Afnemer. De evenementenorganisatie kan deze gegevens verder verwerken op grond van (de voorwaarden in) haar privacyverklaring.

E-mailadres: Paylogic zal de Afnemer om een e-mailadres vragen voor het toezenden van de tickets of om contact op te nemen met de Afnemer voor het melden van de status van een betaling. Bovendien bewaren we ook de e-mailgeschiedenis tussen Paylogic en de Afnemer, die kan ontstaan na de aankoop en op initiatief van de Afnemer.

Telefoonnummer: We vragen een telefoonnummer alleen om contact op te nemen met de Afnemer ingeval er een probleem met de bestelling of met het evenement is en Paylogic wil de Afnemer daarvan vooraf op de hoogte stellen.

Geboortedatum: een geboortedatum is noodzakelijk om te bepalen of de kopende persoon oud genoeg is om rechtshandelingen aan te gaan (algemene bepaling voor aankopen) en/of een bezoeker oud genoeg is om het evenement te betreden. Indien de Afnemer zestien jaar of jonger is, moet hij/zij eerst toestemming verkrijgen van de persoon die het ouderlijk gezag over het kind uitoefent. Door in te stemmen met onze Algemene Voorwaarden en daar expliciet mee in te stemmen tijdens het betalingsproces, kan Paylogic er redelijkerwijs van uitgaan dat het kind de genoemde toestemming heeft verkregen.

Geslacht: het geslacht van onze bezoekers wordt verwerkt om ervoor te zorgen dat het evenement soepel verloopt, bijvoorbeeld met het oog op het plaatsen van voldoende sanitaire voorzieningen.

Betaalinformatie: het verwerken van betaalgegevens is noodzakelijk voor de afwikkeling van de aankooptransactie tussen de Afnemer en de Organisator.

Woonadres: afhankelijk van een eventuele fysieke verzending van goederen (bijvoorbeeld evenementkaarten of andere vormen van toegangsbewijzen) hebben wij uw woonadres nodig. Daarnaast kan het woonadres noodzakelijke informatie zijn die gekoppeld is aan bepaalde betaalmethoden, betaalinformatie in het algemeen of fraudeonderzoek en/of preventie.

IP-adres: afhankelijk van de betaalmethode die de Afnemer kiest, verwerken wij ook het IP-adres van de Afnemer. Daarnaast kan het IP-adres worden gebruikt voor fraudeonderzoek en/of preventie.

Indien het een bedrijfsbestelling betreft, verwerken we ook het btw-nummer van het betrokken bedrijf.

Aanvullende persoonsgegevens

Op verzoek van een evenementenorganisatie kunnen wij u om meer persoonlijke informatie of voorkeuren vragen. Deze verzoeken kunnen zowel verplicht als niet-verplicht zijn. Aanvullende persoonsgegevens worden opgevraagd namens de Organisator en zijn voornamelijk bedoeld om de evenementervaring voor de Afnemers te verbeteren of om ervoor te zorgen dat het evenement op een ordelijke en gecontroleerde manier kan plaatsvinden. Daarom kunnen wij uw registratie/aankoop op verzoek van onze Merchants weigeren als u ons niet alle verplichte informatie of voorkeuren verstrekt.

"Cookies"

"Cookies" zijn kleine gegevensbestanden die op uw computer worden opgeslagen zodat wij u kunnen herkennen wanneer u onze website nogmaals bezoekt met dezelfde computer en browser. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.

Indien u meer informatie wenst, kunt het privacybeleid hier vinden.

Wat doet Paylogic met mijn gegevens?

Paylogic gebruikt geen persoonlijke gegevens van uw account. Deze gegevens zijn nodig zodat u een ticket kan bestellen, bestelgeschiedenis in te zien en sneller te bestellen bij aankopen bij Paylogic in de toekomst.

Paylogic stuurt u geen ongewenste mails toe.

Privacy Policy

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen?

Betrokken hebben het recht een verzoek in te dienen tot inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens. Het verzoek kan worden gericht aan de Organisator of Paylogic. Onder alle omstandigheden dient de betrokkene zijn of haar identiteit aan te tonen op een door de Organisator of Paylogic nader te bepalen manier. Een verzoek zal worden verwerkt binnen dertig (30) dagen en de betrokkene zal worden geïnformeerd nadat het verzoek behandeld is.

Indien u meer informatie wenst, kunt het privacybeleid hier vinden.

Wat doet u met mijn persoonlijke informatie?

Paylogic verwerkt persoonsgegevens voor een evenementenorganisator (Organisator) en wordt daarom aangemerkt als een "Verwerker" in de zin van de AVG. De Organisator is altijd de eigenaar van persoonsgegevens en wordt beschouwd als de "Verwerkingsverantwoordelijke" in de zin van de AVG. Paylogic zal uw persoonsgegevens uitsluitend voor de Organisator verwerken.

Paylogic verwerkt uw persoonsgegevens in zijn backoffice. De Organisator heeft - als eigenaar van de gegevens - toegang tot deze gegevens voor het verlenen van zijn diensten. Paylogic gaat er redelijkerwijs vanuit dat de Organisator van zijn kant aan de privacywetgeving voldoet. De uiteindelijke verantwoordelijkheid berust bij de Organisator. Paylogic kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige tekortkoming van de Organisator met betrekking tot zijn eigen (juridische) verplichting(en). Ook daarom dienen Afnemers zich vertrouwd te maken met de privacyreglementen van de evenementenorganisatie. Deze zijn meestal te raadplegen of op te vragen via de website van de relevante evenementenorganisatie.

Afnemers hebben ook de mogelijkheid met Paylogic persoonsgegevens te delen voor het aanmaken van een "Paylogic Account". De bescherming van persoonsgegevens en de privacy van de Afnemers blijft van toepassing op deze gegevens. Het verschil is dat Paylogic de eigenaar van het Paylogic Account is (zie verder onderdeel B).

Indien u meer informatie wenst, kunt het privacybeleid hier vinden.

 

Hoe weet ik dat ik de enige ben die binnen komt met mijn ticket?

Elk e-ticket heeft een unieke barcode, welke gescand wordt aan de ingang van het evenement. Elke barcode geeft eenmalig toegang tot het evenement. Het is daarom nutteloos om dezelfde ticket meerdere keren uit te printen, te kopiëren of te verkopen, daar er slechts eenmaal toegang verleend wordt.